WYCENIAMY | NEGOCJUJEMY | ZARZĄDZAMY

INWESTYCJE W WIERZYTELNOŚCI
W BEZPIECZNYCH RĘKACH

NLP EUROPE - LONDYN, MARZEC 2017

Największa konferencja dotycząca rynku wierzytelności w Europie

Two of 25+

OBLIGO NS FIZ najlepszy wśród funduszy wierzytelności w 2017

* źródło: analizy.pl

Kim jesteśmy:

Obligo Expert S.A. to expert w dziedzinie zarządzania wierzytelnościami. Posiadamy koncesję KNF na zarządzanie funduszami sekurytyzowanymi. WYCENIAMY pakiety wierzytelności, NEGOCJUJEMY ich zakup od banków w imieniu Funduszy, ZARZĄDZAMY pakietami wierzytelności na rzecz Funduszy.

Należymy do Grupy Obligo w skład której wchodzą także: największa w regionie łódzkim wg rankingu Rzeczpospolitej kancelaria prawna: OBLIGO & Przywóski Kancelaria Prawna sp. k. oraz spółka specjalizująca się w windykacji polubownej na zlecenie: Obligo S.A.

LICENCJA

KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

Szanowni Państwo, z ogromną przyjemnością informujemy iż 18 maja 2016 roku Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia na zarządzanie przez Obligo Expert S.A. sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego. Jesteśmy głęboko przekonani, że 18 lat naszego doświadczenia przyczyni się do naszego prężnego rozwoju w tym zakresie i przełoży się na wymierne korzyści dla Państwa i dla nas. Zapraszamy do współpracy!


Zobacz

Grupa Obligo w liczbach

Doświadczenie na rynku oraz zadowolenie 96% klientów polecających nasze usługi przekłada się na 250 firm ze stałą obsługą oraz 1mld wierzytelności przyjętych do obsługi.

18
lat doświadczenia
250
firm ze stałą obsługą
1
mld wierzytelności
w obsłudze

Zawieranie transakcji kupna portfeli wierzytelności masowych

dowiedz się więcej

Obligo Expert S.A. zapewnia:

 • szybką i profesjonalną wycenę portfela
 • bardzo konkurencyjne warunki handlowe
 • doskonałą jakość obsługi wynikającą z pełnej znajomości potrzeb Klienta
 • unikalny zespół jednych z najbardziej efektywnych windykatorów i prawników na rynku
 • pełną opiekę i profesjonalizm w trakcie realizowania usług
 • spełniamy wymogi dotyczące ochrony danych osobowych, a także ochrony informacji poufnych
 • profesjonalny system informatyczny wspomagany przez rozwiązania Call Center
 • zgodę KNF na zarządzanie aktywami funduszy sekurytyzacyjnych
 • własną Kancelarię - OBLIGO & Przywóski Kancelaria Prawna sp. k.

Jesteśmy członkami ZPF

Stosujemy się do Zasad Dobrych Praktyk

Informacje kontaktowe

Zapraszamy do odwiedzenia naszej firmy, która znajduje się w samym sercu Łodzi. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.

Siedziba firmy

 • ul. Targowa 35
  90-043 Łódź
 • +48 42 630-41-41
  +48 42 630-70-77
 • sekretariat@obligoexpert.pl
 • NIP: 727-27-92-591
  KRS: 0000511479

  Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS Kapitał zakładowy 1.100.000,00 zł (kapitał opłacony w całości)

Napisz do nas

Masz pytania? Skorzystaj z poniższego formularza i wyślij wiadomość.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OBLIGO EXPERT S.A. z siedzibą w Łodzi przy al. Targowej 35, (90-043), NIP: 7272792591 REGON: 101786732 Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez adres e-mail sekretariat@obligoexpert.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem „Ochrona danych”.
 2. Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych – Pana Piotra Kawczyńskiego, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@obligoexpert.pl .
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. udzielenia odpowiedzi na pytanie skierowanego za pośrednictwem formularza kontaktowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: „RODO”, tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora - komunikacji z użytkownikami serwisu, a także zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie;
  2. marketingowym Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  3. wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO;
  4. marketingowym partnerów biznesowych współpracujących z Administratorem, pod warunkiem wyrażenia odpowiedniej zgody - art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego pytanie, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń do momentu ich przedawnienia. Z pozostałym zakresie dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia wyrażonej zgody.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do innych podmiotów, poza podmiotami świadczącymi usługi na rzecz Administratora w tym usługi informatyczne – na podstawie zawartych umów powierzenia lub organami publicznymi uprawnionymi do dostępu do tych danych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe nie będą również przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 6. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu. Ma Pan/Pani również prawo do wniesienia skargi, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. Skargę należy wnieść do organu nadzorczego- Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu za zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla otrzymania odpowiedzi na zadanie za pośrednictwem formularza kontaktowego pytanie. W przypadku przesłanki zgody, podanie danych jest dobrowolne.
 9. Pani/Pana dane nie będę przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.