Portfel

Obligo Expert S.A.

oferuje swoim Klientom możliwość sprzedaży portfeli wierzytelności o następującej charakterystyce:

 • portfele wierzytelności (B2C i B2B)
 • wierzytelności wymagalne i bezsporne
 • wierzytelności przedsądowe, sądowe, komornicze, pokomornicze i przedawnione
 • portfele wierzytelności z tytułu:
  • kredytów i pożyczek bankowych
  • usług telekomunikacyjnych
  • ubezpieczeń
  • usług komunalnych
  • usług abonamentowych