Portfel

2022

Plan połączenia przez przejęcie Spółek: Obligo Expert SA oraz Obligo SA z dnia 01 lutego 2022r.

2021

STATUT tekst jednolity na dzień 10 maja 2021r.
Ogłoszenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 14.07.2021r. - ogłoszenie
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 10.05.2021r. - ogłoszenie
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 30.03.2021r. - ogłoszenie

2020

STATUT tekst jednolity na dzień 21 czerwca 2019r.
Ogłoszenia
Wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji Spółki - 03.09.2020r.
Informacja o zawarciu umowy z Q SECURITIES S.A. o prowadzenie rejestru akcjonariuszy Spółki - 03.08.2020r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 28.05.2020r. - ogłoszenie
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 26.03.2020r. - ogłoszenie