Konakt

Informacje kontaktowe

Zapraszamy do odwiedzenia naszej firmy, która znajduje się w samym sercu Łodzi. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.

Siedziba firmy

 • ul. Targowa 35
  90-043 Łódź
 • +48 42 630-41-41
  +48 42 630-70-77
 • sekretariat@obligoexpert.pl
 • NIP: 727-27-92-591
  KRS: 0000511479

  Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS Kapitał zakładowy 1.100.000,00 zł (kapitał opłacony w całości)

INFORMACJA DLA ZADŁUŻONEGO

Jeśli otrzymałeś pismo lub wiadomość od Obligo Expert w sprawie zadłużenia oznacza to, że wierzyciel postanowił sprzedać Twój dług.

Pamiętaj – nam również zależy na odnalezieniu wspólnego rozwiązania w tej sytuacji. Skontaktuj się z nami w celu ustalenia indywidualnego planu spłaty zobowiązania na warunkach, które będą dla Ciebie najbardziej korzystne.

Zadzwoń: 42 203 19 01

Chcesz dokonać wpłaty?

W otrzymanej wiadomości odnajdziesz swój indywidualny rachunek, na który powinna zostać dokonana spłata zobowiązania. Jeśli nie posiadasz numeru indywidualnego rachunku skontaktuj się z nami.

Zachęcamy do kontaktu:

W celu otrzymania informacji na temat zadłużenia oraz ustalenia dogodnego harmonogramu spłat możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem:

Telefonu: 42 203 19 01

Adresu e-mail: windykacja@obligoexpert.pl

Lub listownie, kierując korespondencję na adres:

Obligo Expert S.A.
ul. Targowa 35
90-043 Łódź

Reklamacje

Reklamację należy złożyć w formie pisemnej na adres: Obligo Expert S.A., ul. Targowa 35, 90-043 Łódź.

Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni. W przypadku wydłużenia czasu na odpowiedź zostaną Państwo poinformowani o przewidywanym terminie rozpatrzenia sprawy.

Napisz do nas

Masz pytania? Skorzystaj z poniższego formularza i wyślij wiadomość.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OBLIGO EXPERT S.A. z siedzibą w Łodzi przy al. Targowej 35, (90-043), NIP: 7272792591 REGON: 101786732 Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez adres e-mail sekretariat@obligoexpert.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem „Ochrona danych”.
 2. Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych – Pana Piotra Kawczyńskiego, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@obligoexpert.pl .
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. udzielenia odpowiedzi na pytanie skierowanego za pośrednictwem formularza kontaktowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: „RODO”, tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora - komunikacji z użytkownikami serwisu, a także zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie;
  2. marketingowym Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  3. wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO;
  4. marketingowym partnerów biznesowych współpracujących z Administratorem, pod warunkiem wyrażenia odpowiedniej zgody - art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego pytanie, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń do momentu ich przedawnienia. Z pozostałym zakresie dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia wyrażonej zgody.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do innych podmiotów, poza podmiotami świadczącymi usługi na rzecz Administratora w tym usługi informatyczne – na podstawie zawartych umów powierzenia lub organami publicznymi uprawnionymi do dostępu do tych danych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe nie będą również przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 6. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu. Ma Pan/Pani również prawo do wniesienia skargi, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. Skargę należy wnieść do organu nadzorczego- Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu za zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla otrzymania odpowiedzi na zadanie za pośrednictwem formularza kontaktowego pytanie. W przypadku przesłanki zgody, podanie danych jest dobrowolne.
 9. Pani/Pana dane nie będę przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.