Portfel

2021

Statut
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 30.03.2021- ogłoszenie
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 10.05.2021- ogłoszenie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 14.07.2021- ogłoszenie

2020

Statut
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 26.03.2020- ogłoszenie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 28.05.2020- ogłoszenie
Informacja o zawarciu umowy z Q SECURITIES S.A. o prowadzenie rejestru akcjonariuszy Spółki
Wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji Spółki