Osoby zarządzające

Tomasz Kisiel

Prezes Zarządu Obligo Expert S.A.

Finansista, który zarządza spółkami kapitałowymi od ponad dziesięciu lat. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie kolejno ukończył kierunki: finanse i bankowość oraz rachunkowość zarządcza i controlling. W latach 2004 – 2015 w strukturze holdingu farmaceutycznego piastował szereg funkcji w zarządach oraz radach nadzorczych, gdzie odpowiadał m.in. za tworzenie i rozwój spółek celowych typu start-up, wdrażanie programów pro-sprzedażowych i produktów finansowych, zarządzanie ryzykiem finansowym oraz za zarządzanie wieloma innymi projektami. W wymienionych obszarach wyróżniał się praktycznym podejściem do finansów i standingu finansowego zarządzanych spółek, głównie dzięki doświadczeniu zdobytemu w Banku Zachodnim WBK S.A. W codziennej pracy menedżera nie zapomina o psychologicznym aspekcie zarządzania organizacją, a nabyte w tym zakresie umiejętności w ramach stażu Management 2009 przy Harvard Business Publishing oraz na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie umiejętności, czynią go menedżerem kompletnym, który dbając o finanse spółki, nigdy nie zapomina o jej rynkowym i społecznym otoczeniu.

Piotr Kaliszuk

Członek Zarządu Obligo Expert S.A.

Pionier branży windykacyjnej. Od 1998 r. nieprzerwanie aktywny uczestnik, a obecnie współtwórca innowacyjnej i odpowiedzialnej sekurytyzacji. Karierę zawodową rozpoczął w Raiffeisen Leasing. W tym samym roku dołączył do międzynarodowej firmy windykacyjnej Intrum Justitia sp. z o.o., gdzie poszerzał swoje doświadczenie w zakresie obsługi spraw masowych. W latach 2004 – 2014 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora w Dziale Operacyjnym spółki EOS KSI Polska sp. z o.o. (EOS Holding z siedzibą w Hamburgu). Od 2014 r. do 07.2015 r. Członek Zarządu GetBack S.A. W swojej karierze zawodowej był odpowiedzialny m.in. za zarządzanie wierzytelnościami, zarówno w Polsce, jak i za granicą (proces operacyjny, wyceny i zakup portfeli, pozyskiwanie kapitału, budowa start-up’ów). Inicjator oraz czynny uczestnik największych co do wartości transakcji wierzytelnościami w Polsce, w tym z inwestorami zagranicznymi. Absolwent studiów MBA zorganizowanych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu we współpracy z Franklin University. Wykształcenie menedżerskie w ramach MBA zdobywał już jako doświadczony strateg w obszarze zarządzania finansami w przedsiębiorstwie. Obecność na finansowych rynkach międzynarodowych pozwoliła mu obiektywnie zanalizować współczesne trendy sekurytyzacji w Polsce.